Activiteit
Algemene Vergadering AIG + bezoek gebouw VIB-UGent Inschrijven kan t.e.m. vrijdag 21 februari 2020!
Afspraak op woensdag 26 februari 2020
Onderzoeksgebouw VIB-UGent | Technologiepark-Zwijnaarde 927 | 9052 Zwijnaarde
Maximum 50 deelnemers

Algemene Vergadering

Bezoek gebouw VIB-UGent

AIG-lid

gratis

gratis

Niet-lid

€ 20

€ 20


De raad van bestuur AIG nodigt alle leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Programma

 • 19.00u : Aanvang Algemene Vergadering
 • 20.00u: Aansluitend bezoek aan VIB-UGent

Agenda

 • Opening van de zitting
 • Verslag van de raad van bestuur
 • Verslag omtrent het resultaat en
 • de balans 2019 en de begroting 2020
 • Verslag van de commissarissen
 • Goedkeuring rekeningen 2019 en begroting 2020
 • Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen
 • Aanstelling commissarissen voor nazicht van het boekjaar 2020
 • Bepaling lidmaatschapsbijdrage 2021
 • Aankondiging prijzen
 • Statutaire verkiezingen van de bestuurders
 • Varia

Aansluitend bezoek aan het VIB

VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. Het hoofdkantoor is gevestigd te Gent. Ruim 1.400 wetenschappers verrichten bij VIB basisonderzoek naar de moleculaire mechanismen die instaan voor de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen.
De onderzoekers van VIB werken op de campussen van vijf Vlaamse universiteiten – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. VIB wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. Naast strategisch basisonderzoek besteedt VIB veel aandacht aan het omzetten van onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de consument en de patiënt – de zogenaamde techtransfer. Communicatie is ook een belangrijke pijler. VIB ontwikkelt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.
Het nieuwe gebouw, dat we zullen bezoeken, zal ook het restaurant bevatten voor o.a. alle UGent-personeelsleden op campus Ardoyen.

 

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!