Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

TechBoost! 2019 – Naar een klimaatvriendelijk wegtransport
TechBoost! 2019 – Naar een klimaatvriendelijk wegtransport Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 26 maart 2019!
Vond plaats op donderdag 28 maart 2019 - 19:00
Campus Boekentoren - Plateaugebouw, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Maximum 500 deelnemers
Editie van 7

TechBoost!

AIG-leden

gratis

UGain-alumni

gratis

Student FEA

gratis

Personeel FEA

gratis

Student FBW

gratis

Personeel FBW

gratis

Sponsor

gratis

Niet-leden

€ 30

ie-net

gratis


Prof. Sebastian Verhelst (links) & Prof. Rik Baert (rechts)

 

De presentatie van prof. Sebastian Verhelst is hier beschikbaar

De presentatie van prof. Rik Baert is hier beschikbaar

Foto’s

 

 

Ontdek welke opties ingenieurs momenteel onderzoeken. En hoort de verbrandingsmotor daar nog bij?

Prof. Sebastian Verhelst (FEA – UGent) & Prof. Rik Baert (Fontys) sprekers op TechBoost! 2019

Het transport over de weg, van personen en goederen, staat voor enorme uitdagingen. Binnen een aantal decennia moet de uitstoot van broeikasgassen naar nul. Ondertussen moet de impact op de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden verwaarloosbaar worden gemaakt. Een veelvoud van kandidaatoplossingen worden naar voor geschoven om deze transitie mogelijk te maken. Elektrische voertuigen op basis van hernieuwbare elektriciteit, brandstofcelvoertuigen op basis van waterstof, conventionele voertuigen op basis van biobrandstoffen zoals ethanol maar ook voertuigen op aardgas en biomethaan. Ieder concept heeft zijn voor- en tegenstanders. Tijdens deze les worden de werkingsprincipes en technische optimalisaties van deze motorconcepten geschetst. Met dit verhaal wordt een poging gedaan om volgende vragen te beantwoorden. Welke alternatieven hebben zin? Hoe matchen we deze met de verschillende toepassingen (personenwagen versus vrachtwagen)? Kan deze transitie voldoende snel en blijft het betaalbaar?
Voor aanvang van de TechBoost!-les kan u enkele autobussen bezoeken aangedreven door alternatieve brandstoffen.
De TechBoost!-les van Sebastian Verhelst en Rik Baert grijpt plaats in het gerenoveerde Plateaugebouw!

Nadien wordt een mooie netwerkreceptie aangeboden in de Foyer van het Ufo gebouw van de Universiteit in de Sint-Pietersnieuwstraat (tussen Rectoraat en Technicum).
Tijdens de receptie worden verschillende experimenten rond het thema getoond, kan u collega’s ingenieurs ontmoeten, alsook professoren en onderzoekers van de vakgroepen van onze faculteit, kan u nieuwe contacten leggen en bestaande contacten versterken! In navolging van voorgaande edities verwachten we 400+ deelnemers!

Programma
  • Vanaf 18u:
    Ontvangst met koffie en mogelijkheid tot bezoeken van bussen aangedreven door alternatieve brandstoffen
  • 19u-21u:
    TechBoost! les
  • 21u-23u:
    Netwerkreceptie met hapjes, cava en streekbieren & spectaculaire demonstraties

.

Met dank aan de sponsors:

 

 

Met dank aan de medewerkers

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!