Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

Uitschrijving Gouden Medaille Magnel 2014-2018
Uitschrijving Gouden Medaille Magnel 2014-2018 Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 12 maart 2019!
Vond plaats op dinsdag 12 maart 2019

Teneinde de nagedachtenis van Gustave MAGNEL, tijdens zijn loopbaan Professor aan de Universiteit te Gent, te eren, wordt door de Alumnivereniging van de Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit te Gent (AIG) sedert 1959 periodiek de “Gouden Medaille Gustave Magnel” uitgereikt. Professor Gustave Magnel was stichter en directeur van het “Laboratorium voor Gewapend Beton” nu “Laboratorium Magnel voor Betononderzoek”.

 

De medaille wordt toegekend aan de ontwerper(s) van een uitgevoerd en voltooid bouwwerk dat beschouwd kan worden als een belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend en/of voorgespannen beton. Bij de toekenning van de medaille worden noch de nationaliteit van de ontwerper(s) noch het land waar het bouwwerk werd uitgevoerd als beslissingscriterium gehanteerd.

 

De AIG deelt mee dat de medaille in het najaar van 2019 voor de dertiende maal zal worden uitgereikt, en doet een oproep tot belang­stellenden voor het indienen van kandidaturen. Ze moeten betrekking hebben op een bouwwerk dat voltooid is in de periode 2014-2018 (1/1/2014 – 31/12/2018) en kunnen inge­diend worden rechtstreeks door de belangstellenden of door derden (particulier, vereniging, openbare instelling, …), die een buitengewoon verdienstelijke ingenieur wensen te onder­scheiden.

 

 

 

Ieder voorstel van kandidatuur moet worden gestaafd door:

 

  1. a) een beknopte beschrijving van het voorgesteld bouwwerk;
  2. b) een verklaring, door de kandidaat of kandidaten en twee andere personen ondertekend, waardoor blijkt dat hij of zij de werkelijke ontwerper(s) is of zijn van bedoeld bouwwerk;
  3. c) een door de kandidaat of kandidaten ondertekende brief waarbij hij of zij zich bereid verklaren de Beheercommissie alle bijkomende inlichtingen en bijzonderheden te verstrekken, nodig om de jury in de gelegenheid te stellen een juist oordeel te vormen over het bouwwerk in kwestie;
  4. d) het “curriculum vitae” van de kandidaat of kandidaten.

 

 

Iedere kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld en beoordeeld door een jury samengesteld uit professoren van de zes Belgische universiteiten met een faculteit toegepaste wetenschappen. Wanneer de kandi­datuur niet in aanmerking wordt genomen of tot geen gunstig resultaat leidt, worden de hoger opgesomde stukken op wens van de kandidaat terugbezorgd.

 

 

De laureaat wordt uitgenodigd om op de uitreikingsplechtigheid de medaille in ontvangst te nemen. Deze vindt in principe te Gent plaats en staat onder de auspiciën van de AIG. Aan de laureaat of laureaten wordt eveneens een diploma uitgereikt dat hen het recht verleent de titel “Laureaat van de Gouden Medaille Gustave Magnel” te voeren.

 

 

Kandidaturen worden ingewacht, vóór 12 maart 2019, op volgend adres:

 

AIG-Secretariaat, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent (België) – Tel :   +32 (0)9 264 37 18 – e-mail :   AIG@UGent.be

 

Sponsors:

 

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!