Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen
Prijzen
Prijzen

Worden jaarlijks uitgereikt op de plechtige proclamaties.

JOZEF PLATEAUPRIJS

Het bekronen van een waardevol afstudeerwerk voor het behalen van een diploma burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur architect en die als een bijdrage tot de bevordering van de ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden.

Meer info

 

LEO BAEKELANDPRIJS

Het bekronen van een waardevol afstudeerwerk voor het behalen van een diploma “master industriële wetenschappen” en die als een bijdrage tot de bevordering van de ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden.

Meer info

 

PRIJS ISABELLA VAN PORTUGAL

Het belonen van de beste student burgerlijk ingenieur, gezien over de volledige duur van zijn/haar studies aan de faculteit.

Meer info

 

PRIJS BOULVIN-VAN ENGELEN

Het belonen van de beste student industrieel ingenieur, gezien over de volledige duur van zijn/haar studies aan de faculteit.

Meer info

 

Worden vierjaarlijks uitgereikt

AIG-PRIJS

Het bekronen van de ontwerper van het beste oorspronkelijk werk i.v.m. de ingenieurswetenschappen en een ware bijdrage tot de bevordering ervan.

Meer info

 

PRIJS PROF. D.DE MEULEMEESTER-PIOT

Deze prijs heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de ingenieurswetenschappen aan te moedigen. De prijs zal een doctoraatsproefschrift bekronen op het gebied van de ingenieurswetenschappen.

Meer info

Wordt vijfjaarlijks uitgereikt

GOUDEN MEDAILLE GUSTAVE MAGNEL
Wordt toegekend aan de ontwerper van een voltooid bouwwerk dat beschouwd wordt als een belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend beton of van voorspanning.

Meer info

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!