Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Over AIG

Bestuur AIG
Bestuur AIG

Dagelijks Bestuur

Voorzitter
prof. dr. ir. Filip De Turck
 
Ondervoorzitter
ir. Tom Roelants
Secretaris
ir. Heirbrant Thierry
thierry-heirbrant
Penningmeester
prof. dr. Dieter Claeys
Verantwoordelijke publicaties
ir. Alain Corvelyn
bestuur-corveleyn
Lid dagelijks bestuur
ir. Dennis Maes

Raad van Bestuur

 

Alexander Benoot
Wim Bogaerts
Jochen Bultinck
Dieter Claeys
Roger Cornelis
Alain Corvelyn
Rembert Daems
Margot Deruyck
Filip De Turck
Dries Dezittere
Yves Fassin
Bruno Geltmeyer
Thierry Heirbrant
Stijn Hertelé
Jan Lagast
Dennis Maes
Tom Roelants
Marc Ryckeboer
Iris Vande Walle
Nathan Van Den Bossche
Louis Vanduyfhuys
Ronny Verhoeven
Willy Wouters
Marc Wylaers

Oud-voorzitters

ir. Antoine Lombart
ir. Yolande Kreps-Heyndrikx
prof. ir. Achiel Van Cauwenberghe
ir. Godfried Derveaux  (overleden)
ir. Jean Beeckman
ir. Christiaan Claeys
prof. dr. ir. Patrick De Baets
dr. ir. Katrien Ostyn
em. prof. Ronny Verhoeven
ir. Bruno Geltmeyer

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!