Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Over AIG

Geschiedenis AIG
Geschiedenis AIG

AIG ontstond in 1876 uit het verlangen van een paar dozijn promotievrienden die vreesden mekaar uit het oog te verliezen. Op het einde van het eerste jaar telde de AIG circa 180 leden verdeeld over 5 afdelingen (Charleroi, Brussel, Luik, Gent en Bergen).

 

Een maandblad en regelmatige samenkomsten verstevigden de band tussen de leden. Een driemaandelijkse publicatie (de Annalen) bracht getuigenis in België en het buitenland van de wetenschappelijke waarde van het onderwijs aan de Speciale Scholen van de Universiteit te Gent.

 

In 1926 vierde AIG met luister haar 50-jarig bestaan met een Internationaal Technisch Congres vereerd met de aanwezigheid van Z.M. Koning Albert I. De geleidelijke vernederlandsing van de Speciale scholen tussen 1924 en 1934 bracht een zware klap toe aan de Franstalige AIG. Men vreesde dat de afschaffing van de cursussen in het Frans de teloorgang van de instelling zou betekenen. Het ledenbestand slonk door het wegblijven van de buitenlanders die samen met de Walen, 60% van de studentenbevolking uitmaakten.

 

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 december 1946 werd de tweetaligheid ingevoerd. In de daaropvolgende periode steeg het ledenaantal vlug.

 

In september 1951 werd het 75-jarig bestaan van de vereniging gevierd met de organisatie van een succesrijk Internationaal Congres met twee thema’s, enerzijds Spanbeton anderzijds Textiel.

 

Vanaf 1957 werden de Annales-Annalen vervangen door een gespecialiseerd tijdschrift C gewijd aan de civiele techniek.

 

In 1965 werd de integrale vernederlandsing van alle afdelingen in het Vlaamse landsgedeelte in de statuten voorzien. Het secretariaat verliet in 1967 Brussel om zich te vestigen in de lokalen van de toenmalige RUG op het laboratorium van Prof. F. Malschaert te Gent.

 

Op 15 september 1972 verhuisde het secretariaat naar de Lange Kruisstraat in het centrum van Gent, waar een flat werd aangekocht.

 

Het streven naar een grotere integratie van alle ingenieursverenigingen werd in 1974 geconcretiseerd door het oprichten in de schoot van K VIV van de Groepering der School-Verenigingen (GSV). Op 15 februari 1975 aanvaardt de Algemene Vergadering van de AIG, met éénparigheid van stemmen, het protocol van associatie en samenwerking met de K VIV.

 

Precies één jaar na deze nieuwe koers, vierde de AIG in 1976 haar eeuwfeest met een academische zitting in de aula van de RUG en een symposium over het gebruik van de computer in de techniek, een kritische evaluatie anno 1976. Z. M. Koning Boudewijn vereerde de academische zitting met zijn aanwezigheid.

 

De toenmalige RUG heet ondertussen voluit Universiteit Gent, afgekort tot UGent.

 

In september 2001 vierde AIG haar 125 jarig bestaan met een academische zitting in de aula van onze universiteit en een banket in de Pacificatiezaal van het Gentse Stadhuis.

 

In 2005 wijzigde de naam “Faculteit Toegepaste Wetenschappen” naar “Faculteit Ingenieurswetenschappen” en op 1 januari 2011 werd de naam aangepast naar “Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur”

 

Op 12 juli 2011 verhuisde het secretariaat van de Lange Kruisstraat terug naar een vertrouwde omgeving: de Plateaustraat, in de gebouwen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Daar stelt de Universiteit Gent onze vereniging een lokaal ter beschikking.

 

Lijst van oud-voorzitters AIG

 

ir. Oscar DUTILLOEL 1876-1882
ir. Arthur CLERMONT 1882-1885
ir. Hippolyte de MATTHYS 1885-1888
ir. Héliodore MORELLE 1888-1891
ir. Théodore VERSTRAETEN 1891-1894
ir. Arthur DUBOIS 1894-1897
ir. Alphonse DEBEIL 1897-1900
ir. Emile WYHOWSKI 1900-1903
prof. ir. Junius MASSAU 1903-1906
ir. Armand FLAMACHE 1906-1909
ir. Edouard PRISSE 1909-1912
ir. Désiré BOUCKAERT 1912-1919
ir. Emile CAMERMAN 1919-1922
ir. Victor VAN LINT 1922-1925
ir. Tobie CLAES 1925-1928
ir. Richard CAMPUS 1928-1931
ir. Hubert de le PAULLE 1931-1934
ir. Leon BONNET 1934-1937
ir. Marcel CASTIAU 1937-1940
ir. Maurice BERGER 1940-1943
ir. Paul DE HEEM 1943-1946
prof. ir. Jean N. CLOQUET 1946-1949
ir. Léon Marcel CHAPEAUX 1949-1952
ir. Sylvain BLOCKMANS 1952-1954
ir. Emile DESORGHER 1955-1958
prof. ir. Fris MALSCHAERT 1958-1961
ir. Corneil BRIQUET 1961-1964
ir. Alfred JACOBS 1964-1967
prof. ir. Jean DE RIES 1967-1970
prof. ir. Jan L. CNOPS 1970-1973
ir. Henri MAINIL 1973-1976
ir. Antoine LOMBART 1976-1979
ir. Yolande HEYNDRIKX 1979-1982
ir. Robert DE PECKER 1982-1985
ir. Maurice THYS 1985-1988
prof. ir. Achiel VAN CAUWENBERGHE 1988-1991
ir. Godfried DERVEAUX 1991-1994
ir. Jean BEECKMAN 1994-1997
ir. Freddy ZWAENEPOEL 1997-1998
ir. Michel VAN LEEUWEN 1998-2000
em. prof. dr. ir. Jozef DILEWIJNS 2000-2003
ir. Paul GOVAERTS 2003-2006
ir. Christiaan CLAEYS 2006-2009
prof. dr. ir. Patrick De Baets 2009-2012
dr. ir. Katrien Ostyn 2012-2015
em. prof. ir. Ronny Verhoeven 2015-2018
ir. Bruno Geltmeyer 2018-2021
prof. ir. Filip De Turck 2021-2024
ir. Tom Roelants 2024-

 

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!