Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Prijzen

Leo Baekelandprijs
Leo Baekelandprijs

Het bekronen van een waardevol afstudeerwerk voor het behalen van een diploma “master industriële wetenschappen” en die als een bijdrage tot de bevordering van de ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden.

 

Download hier het reglement van de Leo Baekelandprijs

 

Leo Baekeland: 1863-1944

Leo Baekeland studeert achtereenvolgens aan het Koninklijk Atheneum Ottogracht, de Nijverheidsschool van Gent en de universiteit van Gent, waar hij in 1884 een doctoraat in de natuurwetenschappen behaalt. Hij is uitvinder van o.a. de kunsthars bakeliet en het fotografisch paier Velox. Baekeland was van mening dat tekstboekkennis slechts van beperkt nut is voor het ‘praktische leven’. Hij was in de eerste plaats geïnteresseerd in concrete, tastbare toepassingen van de wetenschap.

 

Als jonge twintiger slaagt hij erin om een technologie met economisch potentieel te ontwikkelen: in water onder te dompelen fotografische platen. Om de uitvinding te vermarkten, begint hij zijn beloftevolle academische loopbaan te combineren met industriële activiteiten. In 1889 emigreert hij naar de Verenigde Staten. In New York ontmoet Baekeland gelijkgestemde geesten (o.m. Prof. Charles Chandler van Columbia University) die banden met de plaatselijke industrie cultiveren. Hun gezelschap vergemakkelijkt de beslissing om zijn academische carrière op te schorten en volop zijn geluk in het bedrijfsleven te beproeven.

 

Tegelijkertijd engageert Baekeland zich in professionele verenigingen van chemici en ingenieurs: hij zit onder meer de Chemists’ Club te New York (1904), de Electrochemical Society (1909), het American Institute of Chemical Engineers (1912) en de American Chemical Society (1924) voor. Tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgt hij bovendien de mogelijkheid om zijn tweede vaderland te dienen als lid van de Naval Consulting Board, een technologisch adviesorgaan geleid door Thomas Edison.

 

Baekeland staat een deel van zijn persoonlijk, als industrieel vergaarde fortuin af ter bevordering van de wetenschap, in en buiten de Verenigde Staten. Op vraag van zijn jeugdvriend Camiel De Bruyne draagt hij in 1928 bijvoorbeeld bij tot de oprichting van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij zet zich eveneens in voor de trans-Atlantische uitwisseling van studenten en academici.

 

In 1939 trekt Baekeland, inmiddels 76, zich terug uit het bedrijfsleven. In hetzelfde jaar wordt hij bekroond met een eredoctoraat van zijn Gentse Alma Mater. Gezondheidsproblemen, de onderhandelingen over de overname van Bakelite Corporation en nieuwe oorlogswolken boven Europa dragen er echter toe bij dat de voor hem bedoelde medaille Gent niet verlaat. Vandaag maakt ze deel uit van de collectie van het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen.

 

De winnaars van de voorgaande edities

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!