Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

AIG algemene vergadering
AIG algemene vergadering Inschrijven kan t.e.m. vrijdag 23 februari 2024!
Vond plaats op dinsdag 27 februari 2024 - 19u
Technicum Blok 2, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent Auditorium A Jean Norbert-Cloquet op de verdieping -3
Maximum 100 deelnemers

Algemene vergadering

AIG leden en partner

gratis

Niet-leden

€ 10


Hier vind je de foto’s

 

Programma

19u00   AIG algemene vergadering met o.a. voorzittersverkiezing

20u00  Toelichting door prof. Nathan Van Den Bossche over recente onderzoeksprojecten in de Bouwfysica en de bouw van de nieuwe Architectuurschool in het Technicum voor de studenten burgerlijk ingenieur-architect

20u30   Korte rondleiding in het labo Bouwfysica in het Technicum T4

21u00   Receptie met luxebroodjes

22u30   Einde

 

Agenda algemene vergadering

 1. Opening en verwelkoming
 2. Verslag van het bestuursorgaan
 3. Verslag omtrent het resultaat en de balans 2023 en de begroting 2024
 4. Verslag van de commissarissen
 5. Goedkeuring rekeningen en begroting
 6. Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en de commissarissen.
 7. Aanstelling commissarissen voor nazicht van het boekjaar 2024
 8. Bepalen lidmaatschap 2025
 9. Aankondiging prijzen
 10. Statutaire verkiezingen en verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
 11. Varia en rondvraag
 12. Toespraak nieuwe voorzitter.
Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!