Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

AIG Algemene Vergadering met bezoek aan het HomeLab
AIG Algemene Vergadering met bezoek aan het HomeLab
Vond plaats op donderdag 22 februari 2018 - 19:00 Algemene Vergadering 20:00 Voorstelling en rondleiding HomeLab
iGent Tower, Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde
€ 0,00 (leden en familie) - € 20,00 (niet-leden) - Gratis voor AIG-leden en familie

Verslag


Op 22 februari 2018 vond onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in het gebouw iGent op de UGent Technologiecampus in Zwijnaarde.

Tijdens het statutaire gedeelte werden de aanwezigen geïnformeerd over onze werking 2017: de Statutaire Algemene Vergadering, de Kinderuniversiteit, TechBoost!, het erelidmaatschap Prof. J. Willems, de Leo Baekeland- en de Jozef Plateauprijs, de Proclamatiezittingen, Iedereen UGent!, Update@Campus, de Reünie, de talrijke activiteiten van onze jongerenafdeling (AIG-Engage), een overzicht van alle activiteiten en het aantal aanwezigen, de uitgereikte prijzen door de AIG-Stichting, de AIG-publicaties en een verslag van de samenwerking van AIG met ie-net ingenieursvereniging.

Een ingetogen moment van stilte werd gehouden voor de leden die vorig jaar overleden zijn.

Onze penningmeester gaf uitleg over de rekeningen 2017 en de begroting 2018 en beide werden, na het aanhoren van het verslag van de commissarissen, eenparig goedgekeurd.

Filip De Turck, Yves Fassin, Peter Sergeant, Joris Thybaut, Nathan Van Den Bossche, Kenny Van Heuverswijn, Ronny Verhoeven en Willy Wouters werden herkozen als lid van de Raad van Bestuur. Max Cozijns, Rembert Daems en Bruno Geltmeyer werden als nieuwe leden verkozen.

Vervolgens werd, op voorstel van de Raad van Bestuur, met unanimiteit van de algemene vergadering, Bruno Geltmeyer tot voorzitter verkozen en Filip De Turck tot ondervoorzitter.

In zijn afscheidsspeech als uittredende voorzitter herinnerde Ronny Verhoeven aan de voorbije 3 intense jaren, met o.a. de overgang van KVIV naar ie-net en het dalende ledenaantal van KVIV, welke ook een invloed had op ons eigen ledenbestand. Dit heeft geleid tot enige jaren van financiële voorzichtigheid. Deze trend lijkt nu gekeerd. Hij dankte de vele initiatieven die door de verschillende werkgroepen werden verwezenlijkt en benadrukt de zeer goede contacten met de faculteit, vooral dank zij de huidige en de vorige decaan, die geleid hebben tot prachtige initiatieven. Tenslotte dankte hij alle bestuurders en onze secretaresse voor alle geleverde steun ten dienste van AIG.

De nieuwe voorzitter stelde zichzelf en het bedrijf Denys (waarvan hij de CEO is) voor. Hij gaf het verhaal hoe hij gecontacteerd werd voor deze taak en daarop, na enige bedenktijd, positief reageerde. Hij aanvaarde dan ook deze aanstelling en bedankte de vorige voorzitter.
Een van de taken van onze vereniging is zeker het uitwerken van netwerking tussen de bedrijven en tussen onze leden. Het moet ook onze ambitie zijn om jongeren, via AIG, wegwijs te maken in de professionele wereld.

Vervolgens kregen de aanwezigen de kans een bezoek te brengen aan het gloednieuwe Home-Lab. Dit is een speciaal gebouwd huis op de UGent Technologiecampus te Zwijaarde, dat plechtig geopend werd in oktober 2017. Daar worden allerlei nieuwe innovatieve slimme diensten en producten (in de context van de woning van de toekomst) ontwikkeld samen met industriepartners, grondig uitgetest en geëvalueerd. Het bezoek werd voorafgegaan door een korte inleiding door dr. Wouter Haerick, valorisatie manager bij IDLab UGent-imec.

Volgens prognoses zouden in de nabije toekomst per gezin wel tot 500 toestellen geconnecteerd kunnen zijn via het Internet. Een indrukwekkend cijfer, maar tijdens een boeiende rondgang in het HomeLab werden ons reeds tal van mogelijke toepassingen in ontwikkeling voorgesteld.

De avond werd traditioneel besloten met een netwerkreceptie, die plaats vond op de hoogste verdieping van het iGent-gebouw, aangeboden door de IDLab onderzoeksgroep.

 

De raad van bestuur nodigt alle leden uit op de algemene vergadering op donderdag 22 februari 2018 om 19u.

 

Agenda:

  1. Opening en verwelkoming
  2. Verslag van de raad van bestuur
  3. Verslag van de raad van bestuur omtrent de rekeningen over 2017 en de begroting van 2018
  4. Verslag van de commissarissen
  5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen
  6. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2018
  7. Aankondiging van de prijzen
  8. Statutaire verkiezingen en verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
  9. Varia
  10. Toespraak door de nieuwe voorzitter

 

Na de algemene vergadering brengen we een bezoek aan HomeLab.

Op 18/10/2017 openden imec en de UGent op het technologiepark in Zwijnaarde HomeLab, een digitale leef- en leeromgeving die de woning van de toekomst als uitgangspunt neemt – en waar bedenkers, designers, ontwikkelaars en testgebruikers slimme diensten en producten kunnen ontwikkelen en/of testen.

Programma:

19u Algemene Vergadering in iGent Tower – leszaal 1.1
20u Voorstelling en rondleiding in HomeLab
21u Receptie in iGent Tower – 12e verdieping

 

 

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!