Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

Algemene Vergadering in het Vandenhove-paviljoen
Algemene Vergadering in het Vandenhove-paviljoen Inschrijven kan t.e.m. vrijdag 15 februari 2019!
Vond plaats op dinsdag 19 februari 2019 - 19u00
Vandenhove-paviljoen, Rozier 1, 9000 Gent
Maximum 50 deelnemers

Algemene Vergadering

centrum Vandenhove

AIG-leden

gratis

gratis

Niet-leden

€ 20

€ 20


De raad van bestuur AIG nodigt alle leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

Agenda

  1. Verwelkoming door de voorzitter
  2. Verslag van de raad van bestuur
  3. Verslag omtrent de rekeningen over 2018 en de begroting van 2019
  4. Verslag van de commissarissen
  5. Goedkeuring rekeningen en begroting
  6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen
  7. Aanstelling commissarissen voor 2019
  8. Aankondiging van de prijzen
  9. Verkiezing van de bestuurders
  10. Varia

 

Aansluitend vergast Prof. Bart Verschaffel ons met een uiteenzetting over het gebouw en de kunstcollectie Vandenhove.

 

Het Vandenhove-paviljoen werd op 15 februari 2018 geopend. Dit was meteen ook de start van de activiteiten van het Vandenhove Centrum voor architectuur en kunst. Het gebouw is ontworpen door Charles Vandenhove en staat naast de Boekentoren.
Het interfacultair centrum Vandenhove zal de kunstcollectie die architect Vandenhove in 2012 aan de UGent schonk, inzetten voor het ontwikkelen van onderwijs, onderzoek en tentoonstellingen op het gebied van architectuur en kunst.

Prof. Bart Verschaffel zal uitweiden over het interfacultair studiecentrum waarin de vakgroep Architectuur & Stedenbouw en de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen samenwerken voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de architectuur en de kunst.
Centraal staat de studie van kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoonstellingsarchitectuur.
De collectie Vandenhove en het universitair patrimonium vormen het basismateriaal voor het voorbereiden en realiseren van studietentoonstelllingen.

 

Programma
19:00 u: Aanvang AV 2019
20:00 u: Voordracht
21:00 u: Receptie

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!