Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

TechBoost! 2020 – Naar een duurzaam en gezond woningenpark – UITGESTELD NAAR 2021
TechBoost! 2020 – Naar een duurzaam en gezond woningenpark – UITGESTELD NAAR 2021
Vond plaats op woensdag 13 mei 2020
Plateaugebouw + Ufo

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen die de overheid heeft bekendgemaakt op 17/03/2020, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zo veel mogelijk te vertragen, zal het event uitgesteld worden naar 2021.

 

De UGent en alumnivereniging AIG nodigen alle studenten en alumni van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur uit voor de achtste editie van TechBoost!

 

 

Het principe van TechBoost! is “Boost uw technische kennis door een les van topexperten over een actueel relevant thema”. Dit jaar organiseren wij deze editie met de medewerking van Prof. Arnold Janssens (FEA – UGent) & Yves lambert (Active House Alliance), die ons een les zullen geven over ons thema:

‘Naar een duurzaam en gezond woningenpark – Ontdek hoe ingenieurs en architecten oplossingen ontwikkelen voor klimaatneutrale gebouwen.’

De Europese Unie streeft naar een klimaatneutrale economie tegen 2050, als antwoord op de klimaatakkoorden van Parijs. Voor het gebouwenpark, waarvan het woningenpark het grootste aandeel heeft in de emissies, zijn de uitdagingen gigantisch. Zowel doorgedreven maatregelen van energie-efficiëntie, zoals thermische isolatie, als een verschuiving van fossiele brandstoffen naar koolstofarme energie, bijvoorbeeld door het gebruik van warmtepompen, zijn hiervoor nodig op een ongekende schaal. Tegelijk laat het binnenklimaat in heel wat woningen te wensen over, en is er ook op dat vlak een inhaalbeweging nodig om te kunnen spreken van een duurzamer woningenpark.

 

Arnold Janssens verricht als hoogleraar bouwfysica, samen met de leden van zijn onderzoeksgroep, sinds 20 jaar onderzoek naar het energiegebruik en het binnenklimaat in gebouwen. In zijn les legt hij uit wat de klimaatdoelstellingen en het duurzaamheidsstreven betekenen voor de bouw- en installatietechnische keuzes in het woningontwerp, geïllustreerd aan de hand van recente demonstratieprojecten voor nieuwbouw en renovatie. Hij gaat in op de evolutie en het belang van de regelgeving voor energieprestatie en binnenklimaat in gebouwen, en de rol van achterliggende reken- en kwaliteitsbewakingsmethodes.

 

Yves Lambert legt in zijn les verder uit wat de meest recente technologische ontwikkelingen zijn in de bouwindustrie, en welke functie slimme, geconnecteerde systemen hebben. Hij spreekt als voorzitter van de Active House Alliance, een kennisnetwerk dat tot doel heeft de bewoner centraal te stellen in het ontwerp van gezonde en comfortabele woningen zonder milieu-impact.

 

De TechBoost! les van Arnold Janssens en Yves Lambert grijpt plaats in het gerenoveerde Plateaugebouw! Nadien wordt een mooie netwerkreceptie aangeboden in de Foyer van het Ufo gebouw van de Universiteit in de Sint-Pietersnieuwstraat (tussen Rectoraat en Technicum).

 

Tijdens de receptie worden verschillende experimenten rond het thema getoond, kan u collega’s ingenieurs ontmoeten, alsook professoren en onderzoekers van de vakgroepen van onze faculteit, kan u nieuwe contacten leggen en bestaande contacten versterken!

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!