Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

Werkgroep energie: Naar een nieuwe koolstofarme economie in het havengebied van North Sea Port – NIEUWE DATUM
Werkgroep energie: Naar een nieuwe koolstofarme economie in het havengebied van North Sea Port – NIEUWE DATUM Inschrijven kan t.e.m. maandag 14 december 2020!
Vond plaats op donderdag 17 december 2020 - 20 u.
Online webinar
Maximum 100 deelnemers

Lezing werkgroep energie

Leden en familie

gratis

Niet-leden

€ 10


DIT EVENT ZAL ONLINE DOORGAAN

Na de ontvangst van uw inschrijving en betaling, zal u kort voor het event, een link worden toegestuurd voor online deelname aan deze activiteit.

 

De inleidende spreker is ir. Patrick Lafontaine, project manager bij het North CCU-hub consortium. Hij zal de strategie toelichten om het havengebied van North Sea Port om te vormen tot een hub voor koolstof afvang en hergebruik (Carbon Capture & Utilisation).

 

Ing. Stef Denayer, communicatiemanager bij het  North CCU-hub consortium, zal vervolgens het North-C-Methanol project toelichten: dit is een eerste grootschalige toepassing van de Carbon Capture & Utilisation strategie.

 

In 2018 werd in Gent een uniek consortium opgericht dat de ambitie heeft om het havengebied van North Sea Port om te vormen tot een hub voor koolstof afvang en hergebruik (Carbon Capture and Utilisation). Op initiatief van de Universiteit Gent (CAPTURE) en BBEPP (Bio Base Europe Pilot Plant) zaten zowel grote bedrijven als de Stad Gent, de Provincie en de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Oost-Vlaanderen, de haven North Sea Port en de speerpuntclusters Catalisti (Chemie en Kunststoffen) en Flux50 (Energie) rond de tafel. In het Gentse deel van North Sea Port bestaan buitengewone en unieke mogelijkheden om de uitstoot van CO2 op grote schaal te verminderen. Deze reductie wordt bekomen door CO2 af te vangen en met waterstof uit hernieuwbare energie om te zetten in nieuwe chemische producten en klimaat neutrale brandstoffen. De CCU-strategie illustreert op treffende wijze hoe een circulaire economisch model in werkelijkheid kan gerealiseerd worden door integratie van productieprocessen en nevenstromen aan te wenden.

 

In het havengebied van Gent worden grote hoeveelheden methanol gebruikt in diverse industriële sectoren. Methanol wordt vandaag geproduceerd op basis van fossiele bronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Het North-C-Methanol project werd in 2019 opgestart en is het eerste project in de uitrol van de CCU-hub strategie. Er zal methanol worden aangemaakt via een syntheseproces van waterstof uit hernieuwbare energie, en CO2 die bij de lokale industrie wordt afgevangen. Methanol wordt onder andere gebruikt voor het produceren van biodiesel. Twee bedrijven in het Gentse havengebied zijn hierin actief. Methanol wordt in de haven verder aangewend voor de productie van methylamines en ureumformaldehyde. Methanol wordt door de scheepvaartsector beschouwd als één van de alternatieve brandstoffen om in hun sector de klimaatdoelstellingen te bereiken. De nevenstromen van het productieproces voor waterstof en methanol: zuurstof, water en restwarmte worden gerecupereerd en hergebruikt in de staalindustrie, de houtrecyclage en de aanmaak van waterstof.

 

Met dank aan de sponsor:

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!