Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

Algemene Vergadering AIG
Algemene Vergadering AIG Inschrijven kan t.e.m. donderdag 23 februari 2023!
Vond plaats op maandag 27 februari 2023 - 19 u.
iGent-gebouw - Leszaal 1.1, Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Maximum 100 deelnemers

Algemene Vergadering

lid

gratis

niet-lid

€ 10


Vermits op de Bijzondere Algemene Vergadering van 15/11/2022 het quorum niet bereikt werd om geldig te stemmen over de aanpassing van de statuten, zullen deze nu opnieuw voorgelegd worden ter goedkeuring. De leden kunnen de voorgestelde statuten op voorhand consulteren via onze website. Het betreft vooral de overgang van een beroepsvereniging naar een vzw.

 

Agenda algemene vergadering

 1. Opening van de zitting.
 2. Verslag van de Raad van Bestuur.
 3. Verslag omtrent het resultaat en de balans 2022 en de begroting 2023.
 4. Verslag van de commissarissen.
 5. Goedkeuring rekeningen en begroting.
 6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de commissarissen.
 7. Aanstelling commissarissen voor nazicht van het boekjaar 2023.
 8. Bepalen lidmaatschap 2024.
 9. Aankondiging prijzen.
 10. Statutaire verkiezingen Raad van Bestuur.
 11. Statutenwijziging. Klik hier voor de tekst.
 12. Varia en rondvraag.

 

Na de Algemene Vergadering zal prof. Koen De Bosschere een voordracht geven over de bouwplannen en de mobiliteitsoplossingen op deze campus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend volgt dan nog een receptie.

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!