Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen

Activiteit

Werkgroep energie: Energietransitie en duurzame productie van staal
Werkgroep energie: Energietransitie en duurzame productie van staal Inschrijven kan t.e.m. zondag 7 november 2021!
Vond plaats op dinsdag 16 november 2021 - 20 u.
Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Maximum 30 deelnemers

Werkgroep energie

AIG-leden

€ 5

Niet-leden

€ 20


ir. Eric De Coninck is Technology Manager bij ArcelorMittal. Hij is belast met het onderzoek naar nieuwe technologieën, waaronder voornamelijk de duurzaamheidsprojecten van het gehele Innovation Department van de ArcelorMittal groep ressorteren. Eric leidt het LIS (Low Impact Steelmaking) project waaronder verschillende CCU (Carbon Capture and Utilisation) en CCS (Carbon Capture and Storage) projecten vallen.

 

De spreker zal de avond inleiden met een globaal overzicht van de vraag en de productie van staal in de wereld. Na een kort historisch overzicht van de staalproductie in Europa wordt een vergelijking gemaakt tussen de duurzaamheid van de staalproductie in Europa en elders in de wereld, en wat Europa zich op dit vlak nog kan veroorloven. Vervolgens gaat het over de ontwikkeling van alternatieve methodes om staal te produceren en de rol van gas en elektriciteit hierin. “Smart Carbon Usage” in de conventionele staal productie wordt belicht : scheiding en recombinatie van gasmoleculen, het potentieel van Carbon Capture and Utilisation/Storage voor de verlaging van de CO2-uitstoot, en het gebruik van koolstofhoudende afvalstromen: biomassa, plastics. Daarna volgt een debat over de verdere uitdagingen van de verduurzaming van de staalproductie.

 

 

Foto: het Steelanol project bij ArcelorMittal Gent, voor de productie van bio-ethanol uit hoogovengassen

 

 

 

 

 

 

Ten gevolge de nieuwe maatregelen van toepassing vanaf 1 november 2021 is voor dit event een CST ticket (elektronisch of op papier) nodig.

Lid worden van de Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent? Klik hier!